لوگو ماسکوم

مرکب

مرکب

مرکب‌های نوتریکا شامل 2 دسته عمده Overprinting inks  و  Laminated printing inks هستند که برای استفاده در چاپ بر روی بسته‌بندی‌های منعطف ساخته شده از فیلم‌های پلیمری بر پایه PE، OPP، PET و … مناسب هستند.

این گروه از محصولات شامل:

  1. سری DLM  – مرکب Universal
  2. سری SLM – مرکب Laminate
  3. سری SUB –  مرکب Overprint
  4. سری DFR – مرکب Deep Freeze
  5. سری MR – مرکب Overprint
  6. سریSPA – مرکب OVERPRINT